گردنبند استیل زنانه مدل C62

گردنبند زنانه مدل «62C» یک گردنبند ساده است که از یک زنجیر و یک آویز متصل به آن تشکیل شده است. این گردنبند با استفاده یک قفل ساده بسته می شود. زنجیر این محصول از استیل طلایی رنگ تهیه شده READ MORE